Welkom op de website van Betabase.

Betabase is een op een website gebaseerd en flexibel leermiddel voor de vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Het is gebaseerd op de bestaande boekenserie van Uitgeverij Betabook. 

Men kan door middel van het selecteren van hoofdstukken iedere volgorde van content zelf bepalen, waarna het op de eletronische leeromgeving van de school geplaatst kan worden.

De kosten voor het gebruik van Betabase bedragen  € 36,50 per vak per leerling per jaar. Deze kosten worden rechtstreeks aan de school gefactureerd.

Vraag een proeflicentie voor de duur van 2 weken aan door het invullen van het registratieformulier.

Alleen docenten kunnen via het emailadres van hun instituut een proeflicentie aanvragen. Aanvragen via een ander emailadres worden niet in behandeling genomen.

Het is ook mogelijk om een door U samengestelde reader door Uitgeverij Betabook om te zetten in boekvorm. Het is dan mogelijk dat bijvoorbeeld uw schoollogo op de cover wordt geplaatst. Uitgeverij Betabook koppelt een ISB- nummer of artikelnummer aan het boek zodat het op de boekenlijst van uw school kan worden gezet.