informatie

Hoe werkt BetaBase?

In de database is het mogelijk content te selecteren op basis van nivo en op basis van vakgebied. U kunt de inhoud van de selectie inkijken en toevoegen aan de reader.

Bij de selectie van de hoofdstukken bepaalt u zelf de volgorde van de hoofdstukken. Bij het maken van de reader kan deze volgorde nog opnieuw gerangschikt worden.

Tot slot voegt u een aantal persoonlijke kenmerken zoals, titel, naam van de samensteller en naam van van het instituut toe. Er volgt nu een hernummering van hoofdstukken en bladzijden. Tevens wordt een inhoudsopgave toegevoegd.

U kunt de reader nu downloaden of opslaan op uw persoonlijk pagina. Op die persoonlijke pagina is het voor docenten mogelijkï een docentenversie van de samengestelde reader te downloaden.

Voor het aanvragen van een proeflicentie gaat u als volgt te werk:

vul het registratieformulier in en verzend

op uw emaildres ontvangt u een activeringscode

na het activeren van uw account ontvangt u op uw emailadres een wachtwoord

samen met uw emailadres kunt u nu inloggen op betabase