Notice: Undefined variable: Index in /domains/betabase.nl/DEFAULT/classes/content/Category.class.php on line 47

Notice: Undefined variable: Index in /domains/betabase.nl/DEFAULT/classes/content/Category.class.php on line 50

Notice: Undefined variable: Index in /domains/betabase.nl/DEFAULT/classes/content/Category.class.php on line 51

Notice: Undefined variable: Index in /domains/betabase.nl/DEFAULT/classes/content/Category.class.php on line 57

Notice: Undefined variable: Index in /domains/betabase.nl/DEFAULT/classes/content/Category.class.php on line 60

Privacy

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING Iedere dag zetten wij ons in om het dagelijks leven van mensen te verbeteren. Daarvoor hebben wij in sommige gevallen informatie nodig. We doen dit niet zomaar. Het gaat ten slot om uw privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Op deze pagina leest u hier meer over. Wet bescherming persoonsgegevens Alle gegevens die verzameld worden vrijwillig verkregen. Uitgeverij Betabook zal zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Welke gegevens verzamelen wij van jou? Als u onze website bezoekt plaatsen wij cookies op het apparaat waarmee je ons bezoekt; Wanneer u online aankopen doet op onze website hebben wij gegevens over je nodig; Wanneer u een online profiel aan maakt hebben wij gegevens over je nodig; Wanneer u contact met ons opneemt; Hoe wij voor de bescherming van jouw gegevens zorgen Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onderstaand kun je zien welke maatregelen wij nemen voor de bescherming van jouw gegevens. Technische maatregelen Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur van onze hostingpartij SSL-beveiliging. Dit zorgt voor beveiliging van jouw gegevens tussen de server en internet browser Technisch beheer van de (zo beperkt mogelijke) autorisaties en bijhouden van logbestanden Beheer van technische kwetsbaarheden. Er worden periodieke updates uitgevoerd én extra updates uitgevoerd als er sprake is van een verhoogd beveiligingsrisico Door onze hostingpartij worden back-ups gemaakt waarmee de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig kunnen worden hersteld Versleuteling van gegevens Organisatorische maatregelen Opstellen van procedures om op gezette tijdstippen de beveiligingsmaatregelen te testen, te beoordelen en te evalueren Regelmatige controle van de logbestanden. Dit wordt gebruikt om problemen vast te stellen. Er wordt niet periodiek alle logbestanden gelezen Bij datalekken en beveiligingsincidenten wordt, afhankelijk van de situatie, updates uitgevoerd, codes aangepast of extra beveiligingsmaatregelen in een andere vorm Sluiten van geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw persoonsgegevens inzien en corrigeren als u inlogt. U kunt een verzoek voor het verwijderen van uw gegevens indienen via info@betabook.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Heb je vragen of klachten? Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen via info@betabook.nl of een brief te sturen naar: Uitgeverij Betabook t.a.v. Dhr. Papa Schopenhauerstraat 2015 7323 LZ Apeldoorn Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigen van de privacyverklaring Uitgeverij Betabook houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.